Shortwave broadcasts postponed until November 1st

Broadcasts on shortwave will be postponed for now until November 1st. Then we resume, possibly on a slightly other time plan and hopefully including a new frequency that gives us more reception certainty. Bulletins on PI2NOS and on the Internet will of course run as normally.

De uitzendingen op de kortegolf zijn tijdelijk uit de lucht. Op 1 november zijn ze weer terug, mogelijk met een iets ander tijdschema, en hopelijk met een nieuwe frequentie die de ontvangst bij slechte propagatie wat zekerder maakt. De uitzendingen op PI2NOS en op internet zijn uiteraard gewoon in de lucht.