Testpagina Raspberry Pi camera

Nota bene, hieronder de nieuwe Raspberry Pi-camera. Het cameraatje rechtsboven is de oude bewakingscamera die ik ook nog heb!

Groter beeld op ongeveer 1/3 van het maximale formaat (refresht iedere 5 minuten):
http://shorties.be/raspi-test/

Het betreft dit cameraatje, in combinatie met een Raspberry Pi B2:

http://www.raspberrystore.nl/PrestaShop/index.php?id_product=58&controller=product&id_lang=7

ingebouwd in deze behuizing:

http://www.raspberrystore.nl/PrestaShop/index.php?id_product=128&controller=product&id_lang=7

Hulp aan Vanuatu

Giro 6868
Steun deze mensen die door het natuurgeweld in één klap alles zijn kwijtgeraakt en doneer nu op NL83INGB0000006868 (6 nullen), o.v.v. Cycloon Vanuatu en ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.

Zie ook:
http://www.rodekruis.nl/actueel/nieuws/rode-kruis-opent-website-voor-vermisten-na-orkaan-pam-

Site van de vrouwenorganisatie van de Verenigde Naties in Australië (Engels):

https://support.unwomen.org.au/pages/vanuatu-cyclone-pam-emergency-relief

Radio New Zealand on the devastating damage on Vanuatu

Voor één keer een niet-amateur-podcast. Indrukwekkend, de verhalen vanuit Vanuatu en andere getroffen eilanden en eilandstaten in de Pacific. Hulp van de overheid blijft uit, en bewoners zijn kritisch. Indrukwekkend. Het bulletin is van vandaag 25 maart (NZ loopt in tijd 12 uur of in die buurt op ons voor).

Propagatie-onderwerp (deel 4, 26 februari)

Wat de propagatie betreft had ik het gisteren over de eigenschappen van de verschillende lagen en dat, op de zich boven de 210 km bevindende F2-laag na, ’s nachts de andere lagen gewoonlijk verdwijnen. Alleen de F2-laag is er dan nog, en mede vanwege die grote hoogte zijn de afstanden dan ook heel behoorlijk.

Het zijn verder trouwens ook alleen de E, de F1 en F2-lagen die de golven reflecteren.

Dat betekent niet dat de D-laag, die dus geen signalen reflecteert onbelangrijk is, integendeel. De D-laag buigt de signalen dan wel niet terug naar aarde, de D-laag  verzwakt of absorbeert de golven wel degelijk.

Ga je recht omhoog dan valt dat nog mee, maar richting horizon ga je schuin door een groter deel van die laag. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat je overdag op 80 meter en in mindere mate 40 meter niet zo makkelijk DX kunt werken.

De F2-laag, die hoogste dus is echter wel de belangrijkste voor de propagatie op HF. De redenen daarvan zijn:

Ten eerste: de F2-laag is 24 uur per dag aanwezig.

Ten tweede: het is de hoogste laag, en dat geeft ook de grootste afstanden.

De derde is een belangrijke: de F2-laag reflecteert van alle lagen ook de hoogste frequenties in het HF bereik.

Morgen verder

Propagatie-onderwerp (deel 3, 25 februari)

Wat propagatie betreft ging het gisteren over de vier lagen waar de ionsosfeer in was ingedeeld, de D-laag, met daarboven de E-laag en dan de F1 en F2-laag, alle vanaf zo’n 50 km hoogte.

De meeste mensen zullen bekend zijn met de 11-jaarlijkse variatie in de zonneactiviteit, de zogenaamde zonnevlekkencyclus.

Op bepaalde tijden tijdens die zonnevlekkencyclus zal de F1-laag de op één na bovenste laag niet te onderscheiden zijn van de hogere F2-laag. De twee vloeien dan als het ware in elkaar over en vormen een tamelijk homogene F-laag.

Niet alleen tijdens de zonnevlekkencyclus varieert de zonne-activiteit, ook is er een verschil tussen zomer en winter en de tijd van de dag.

’s Nachts verdwijnen de vrije elektronen in de D, de E, en de F1-laag grotendeels. Dan blijft de F2-laag alleen nog over.

Omdat dat de hoogste laag is, verklaart dat het effect van de propagatie over grotere afstanden ’s nachts grotendeels.

Propagatie-onderwerp (deel 2, 24 februari)

Gisteren kwam de ionosfeer aanbod en de vrije elektronen daar.

Overdag bestaat die ionsofeer dus vaak uit vier verschillende lagen, met elk hun specifieke eigenschappen. Het laagst is de zogenoaamde D-laag, die bevindt zich tussen 50 en 90 km.

Iets hoger zit de E-laag, tussen 90 en 140 km hoog

Daarboven weer de F1-laag 140 tm 210 km en de F2-laag boven de 210 km.

Ter referentie: de ionosfeer begint dus bij ongeveer 50 km hoog, de maximale hoogte waarop een Concorde kon vliegen was ruim 18 km, de ballon van de ballonvossenjacht komt als ik het goed heb tot ongeveer 34 km hoog.

Bronvermelding: het propagatie-onderwerp is losjes gebaseerd op ‘Introduction To HF Radio Propagation’ van IPS Radio and Space Services van de Australian Government. Andere gebruikte bronnen (onder andere): Wikipedia in verschillende talen, Rothammel en verschillende ARRL-publicaties.