AT maakt proef met LPAM permanent

(Uit de Daily Minutes van 7 januari)

Het volgende onderwerp had ik in de drukke decemberperiode gemist. een beetje slordig, want op 7 januari was al de sluitingsdatum van de consultatie. De bronnen die ik normaal hierover raadpleeg hadden het onderwerp niet gemeld, maar dat is natuurlijk maar een matig excuus.

Agentschap Telecom heeft een consultatie geopend voor LPAM, voor een regelgeving zoals die eruit moet zien als deze vorm van middengolfomroep met lage zendvermogens binnenkort van een tijdelijke een permanente regeling wordt gemaakt, dit vanwege de grote belangstelling voor deze vergunningen. De regeling ging in Nederland in het voorjaar van 2016 in, en zou na drie jaar geëvalueerd worden.

Er ontstond vervolgens een diffuus landschap van een hele pluimage aan omroephobbyisten die een half jaar geleden toen ik dat een keer geteld heb, een stuk of 80 radiostations in de lucht brachten. Het zijn wel allemaal hobbyisten, want echt geld valt er aan de middengolf niet te verdienen.

Eind vorig jaar is de basis voor de regeling aangepast voor een consultatie onder de belangstellenden. Er zijn nu twee regelingen met een vereenvoudigd aanvraagproces, met o.a. kortere looptijden van de aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om de vergunningen voor een langere duur aan te vragen. Het maximum was drie jaar, maar volgens de tekst in de consultatie kan ook vijf jaar worden aangevraagd of willekeurig welke kortere periode. Er zijn nu drie vermogensklassen, 1 W, 50 W en 100W. Voor de twee grotere zendvermogens moeten bij de aanvraag uitzenduren worden opgegeven, voor de 1W vergunningen hoeft dat niet. 1485 kHz is nog steeds gereserveerd voor alle 1W-zenders.

Een opmerkelijke verandering is dat er onder de voorgestelde regels gebruik gemaakt zal mogen worden van zelfgemaakte apparatuur. Die moet nog wel voldoen aan de regelgeving. Als het apparaat echter voor eigen gebruik is, dan zijn de gebruikelijke zaken als een CE-keurmerk of een conformiteitsverklaring niet verplicht. Die verplichting geldt wel als de apparatuur wordt weggegeven of verkocht, omdat de maker dan als fabrikant wordt aangemerkt.