Kleinvermogensregeling middengolf AM

Frequenties:
100W: 747 kHz, 828 kHz, 1035 kHz, 1251 kHz, 1395 kHz, het gaat om een beperkt aantal vastgestelde locaties (bij deze frequenties worden tijdslots aangevraagd, bijv, 1x per week 4 uur op donderdag)
1W: landelijk 1485 kHz, geen tijdslots. Zenders zitten minimaal 1 km uit elkaar.
Toegestane modulatiesoorten zijn AM en DRM.

Vandaag staat de nieuwe regeling voor kleinschalige middengolf in de staatscourant.

Belangrijk punt dat hieruit naar voren komt is dat zowel vergunningen voor max. 100W uitgegeven zullen worden, als voor max. 1W zendvermogen. Een kleiner vermogen is ook mogelijk. Voor deze beide klassen zullen verder verschillende frequenties worden uitgegeven, zodat de 1W-vergunningen niet hoeven te concurreren met een zender op de zelfde frequentie met 20 dB meer zendvermogen.

De vergunningsduur wordt net als bij de amateur-ATOF’s drie jaar. Het nieuwe beleid zal na twee jaar opnieuw geëvalueerd worden, niet na vier jaar zoals eerder is aangekondigd.

Het Commissariaat voor de Media geeft verder aan dat op basis van de betreffende frequentiekavel het al dan niet nodig is om toestemming van het Commissariaat te hebben. Ik neem zelf aan dat het dan gaat om de kavels voor laag en hoog vermogen. Als je dus vergunning wilt aanvragen, vraag dan vooraf of voor de betreffende frequentie die verplichting van toestemming van het Commissariaat van toepassing is. Aan die verplichting tot toestemming waar zelf ook kosten aan verbonden zijn, zit ook een verplichting tot aansluiting bij een kijkwijzer en bij een Reclame Code Commissie, die elk daarvoor ook weer een bedrag per zoveel tijd in rekening brengen.

Vanaf 11 mei kunnen de nieuwe kleinvermogensvergunningen worden aangevraagd. Vanaf die dag staan ook de tarieven voor de nieuwe vergunningen op de site van Agentschap Telecom.

Vermelding in de Staatscourant

Bericht hierover op de site van Agentschap Telecom