Informatie over de Chinese amateursatellieten op de repeaterfrequenties

Informatie van CAMSAT in China zelf:

XW-2CAS-3 Sats

ARRL-website over de satellieten:

http://www.arrl.org/news/chinese-amateur-radio-satellites-set-to-launch-in-early-september

http://www.ostseerundspruch.de/

De twee geplande satellieten uit de VS.

Gepland in september 2015: http://aprs.org/qikcom-1.html

Gepland in december 2015: http://aprs.org/qikcom-2.html