Vrijkomen 5 MHz niet morgen

Vanochtend stond in de Staatscourant dat het NFP was aangepast. De komst van de 60 meterband is nu zeker!

Het is echter niet toegestaan om nu of morgen al op deze band te zenden. Voor de Daily Minutes van 2 november navraag gedaan bij AT. Dit is de reactie die ik daarop ontving:

Geachte heer Piek,

Inderdaad is vandaag de wijziging van het NFP in de Staatscourant gepubliceerd. Daarin is o.a. de aanwijzing van 5.350 – 5.450 kHz voor gebruik op secundaire basis door de amateurdienst opgenomen.

De houder van een F-registratie mag straks gebruik maken van deze band op secundaire basis. Dit is echter nu nog niet toegestaan. Dat mag pas als de frequentieband ook in de Regeling gebruik van frequentieruimte met meldingsplicht 2015 (de Regeling) is opgenomen. Die wijziging is voorbereid en zal binnenkort ingaan. De verwachting is dat de regeling tussen nu en 2 weken zal worden gepubliceerd.

De tekst van het NFP kan wat verwarring wekken. De meldingsplicht zoals deze in het NFP vermeld staat wil zeggen dat de radiozendamateur een registratie moet hebben.

Zendamateurs hoeven zelf dus niets te doen. Ze hoeven geen vergunning aan te vragen of een melding te doen. Ze zullen wel moeten wachten met het zenden in deze band tot de Regeling aangepast is.

Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd

Frans Hofsommer

Senior Coordinerend Specialist

Agentschap Telecom