Script van het propagatie-onderwerp van 14 maart

Gisteren ging het propagatie-onderwerp over sporadische E, en over dat de golven binnen het HF-spectrum zich op drie manieren kunnen verplaatsen: via de grondgolf, met een directe golf, en via de ionsofeer (de zogenaamde ruimtegolf).

Bij deze ruimtegolf worden niet alle kortegolfrequenties door de ionosfeer gereflecteerd. Er is een onder- en een bovengrens bij iedere verbinding tussen twee punten.

ls de frequentie te hoog wordt om nog te worden gereflecteerd, dan gaat deze recht door de ionosfeer heen zo de ruimte in.

Bij een te lage frequentie is het de D-laag die roet in het eten gooit. Door de te grote verzwakking in die D-laag komt het signaal gewoonweg niet meer door.

Ook hier zijn de hiervóór genoemde effecten niet bepaald een constante factor.

Ze varieren met de dag, met de seizoenen, met de zonnevlekkencyclus en met de plaats op aarde.

De volgende keer gaat het over onder andere de maximum usable frequency.