Roderick toont zich uiteindelijk niet van zijn vriendelijkste kant…

…misschien had ik ook geen leedvermaak moeten hebben…