Nieuwsbrief september IARU Monitoring System

De nieuwsbrief van het IARU Monitoring system kwam vorige week weer uit.

Het is vaak een herhaling van de vorige maand helaas, maar dit keer niet.

De twee omroepzenders, Radio Hargeisa in somaliland op 7120 en Radio Eritrea op 7140, beide illegaal in onze amateurband zonden in de afgelopen weken dus niet uit. Reden onbekend.

Daar gaan we weer, de vissers die zich vogelvrij wanen. Vissers uit Spanje hebben als vaste frequentie 14,320 gekozen, Marokkaanse vissers illegaal op 10140 kHz en op 14,000 kHz.

Het Russische over de horizonradar Sunflower, de smallbandiger opvolger van de Woodpecker zat ook weer in onze banden. De afgelopen maand was de installatie met name zeer actief op 40 meter. Het signaal houdt dan vaak een groot deel van de hele amateurband bezet. Het systeem staat wel ver weg opgesteld in Wladiwostok, maar komt hier in Europa niettemin behoorlijk sterk binnen.

In de Middellandse Zee zonden verschillende Russische schepen RTTY uit, 50 bd 200 Hz shift. Nabij Cyprus op 7110 kHZ, en nabij Kreta op 7179 kHz.

Een ander Russisch militair systeem AT3004D was op 20 september op 7198 kHz te horen.

Het waren dit keer wel veel Russen, maar het waren niet alleen de russen. Het over the horizon radar op cyprus was actief bovenop onze amateurband tussen 18060 en 18080, 17 meter dus.

Dit was helaas nog maar een greep uit het geheel.