Repeaterbeheerders, bezwaar maken tarieven heeft zin en kan nog ongv. een week

Repeaters moeten volgens de regelgevers ineens kosten voor handhaving betalen. Dat kan flink in de papieren lopen. Ik heb zelf zowel een repeater als een baken, en vorig jaar kreeg ik een rekening vn 37 of 39 euro, en dit jaar 202 euro voor een jaar. En dat is nog exclusief de 30 euro per drie jaar die ook nog steeds gewoon voorbij komt.

Ik heb daar maar één woord voor: SCHANDALIG!

Kunnen we daar iets tegen doen? Dat kan inderdaad. Iedere bezwaarprocedure kost de overheid namelijk een bedrag dat heel veel hoger ligt dan het bedrag dat nu voor handhaving extra in rekening wordt gebracht.

Wanneer dus voldoende repeaterbezitters bezwaar aantekenen, dan levert dit de overheden op korte termijn zoveel extra kosten op dat het voor AT niet meer aantrekkelijk is om de maatregel dan nog door te zetten.

Wanneer de maatregel niettemin doorgaat, ligt verder de conclusie voor de hand dat de maatregel niet is ingegeven door het kostenaspect. Het is dan waarschijnlijker dat het doel van de hele actie vanuit het ministerie is, om de amateurdienst de nodige schade te berokkenen, zodat het gemakkelijker wordt om in de toekomst een aanslag te doen op ons kostbare spectrum.

Bezwaar maken kan nog tot 14 mei. Aarzel niet en dien nog dit weekend bezwaar in tegen deze volstrekt onredelijke stap vanuit het Groningse!