Deel 10 van de historie van het zendamateurisme

(zoals de afgelopen weken uitgezonden)

Hele serie lezen: klik hier.

We zijn met deze serie aanbeland bij het midden van de vorige eeuw. Het kan echter geen kwaad om nog eens terug te gaan naar dat allereerste begin. Want wie was nou eigenlijk die eerste radioamateur? De site electronics.radio.com probeert die vraag te beantwoorden.

In de jaren kort voor 1900 werd er al druk geëxperimenteerd, daar begonnen we deze serie mee. Mensen waren zeer geïnteresseerd in dit nieuwe fenomeen van draadloos communiseren, en er vonden zelfs openbare demonstraties plaats. Deze demonstraties waren er mede de reden van dat er buiten de wetenschap ook privé-personen zich met deze materie bezig gingen houden. Dit waren de latere zendamateurs.

In de tijd dat er nog niets gereguleerd was, was er ook nog niet veel bekend. Ook wetenschappers worstelden vaak nog met hoe dat nou ging met die radiogolven, hoe het werkte, en vooral: waarvoor kun je het gebruiken?

Omdat iedereen zomaar een zender en ontvanger kon bouwen, en daarmee kon experimenteren deden mensen dat ook. Het is echter moeilijk om vast te stellen wie de eerste amateur was. Onder andere omdat er mede vanwege het ontbreken van vergunningen ook niets werd vastgelegd. En wanneer ben je een radioamateur? Als je alleen al uitzendt, of moet je daarvoor ook een verbinding hebben gemaakt?

Het eerste amateurradiostation dat op schrift bewaard is gebleven was dat van M.J.C. Dennis uit Londen. Dit was in 1898. Dennis hoorde over de experimenten van Marconi, en als gevolg daarvan bouwde hij zijn eigen station bij Woolwich Arsenal in Oost-Londen.

Dennis claimde dat hij het eerste niet-beroepsmatige radiostation wereldwijd was en bijgevolg zou je kunnen stellen dat hij de eerste radioamateur was. Er was niemand die bestreed dat hij dat was, wat zijn stelling nog wat extra kracht bij zet.

Dennis had later als call DNX. Nog later verhuisde hij naar Ierland waar hij onder de roepnaam EI2B werkte, waar hij bovendien de reputatie had dat hij ook de eerste zendamateur in Ierland was. M.J.C. Dennis was in zijn bestaan ook nog de eerste voorzitter van de Ierse amateurvereniging Irish Radio Transmitters Society, IRTS.