Antenne-foto 69, PA3BNX, ontwerp simpele doppler-peiler

  Still enthousiast about doppler direction-finders after as much as 13 years. This is partly because it isn’t too easy…

The devil is in the detail, such as the antenna array. And the software, of course…

I even have the antenna on a plate in the way such as I did send in before. So I can hunt for transmitters in the same manner as AT (= Dutch FCC, Ofcom etc.) does. This is done in amplitude modulation by means of a correlation detector. In my software this is called a ‘SinCos detector’.

It is nothing more or less than being a pioneer. Luckily PA8W is helping. Just like PE0SSB and PA0SIR and others do.

But slowly we are really getting somewhere, as can be seen via the URL’s (texts mostly in Dutch language) below.

  Tsja ik ben na 13 jaar nog steeds enthousiast over doppler peilen. Dat komt omdat het niet makkelijk is hi…

Het venijn zit in de kleine dingen zoals de antenne array. En natuurlijk de software.

Ik heb zelfs een plaatantenne zoals op de eerdere foto die ik ingestuurd heb. Dus net zo peilen als de AT auto’s doen hi. Dat gaat in de mode AM met een correlatie-detector. In mijn software heet dat SinCos detector.

Het is pionieren gelukkig denkt PA8W wel mee net als PE0SSB en PA0SIR en anderen.

Maar langzamerhand wordt het toch wel wat.

Kijk maar op onze sites en threads op zendamateur.com

http://www.pi4wag.nl/index.php/pseudo-doppler-radio-direction-finder
http://members.chello.nl/~w.hofman/pa8w/dopplerRDF.htm

Threads
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=11&t=7271
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=14&t=9124

73’s

Lodewijk, PA3BNX

screendump_doppler-peiler

Flyer Doppler-NL1

 

Antenne-foto 68, PA4DHG

  This is my send-in for the photo-site. It is a window-antenna for medium-wave broadcast reception on a receiver for use in a living room. It came together with the radio receiver. Of course I am using it for that purpose as well.

  Bijgaand mijn inzending voor de foto-actie.

Het is een raamantenne t.b.v. ontvangst van middengolf-omroepzenders op de huiskamerradio. Werd keurig meegeleverd bij het betreffende radiotoestel. Het spreekt haast vanzelf dat ie voor deze toepassing daadwerkelijk in gebruik is hier.

gr.
Charles

MG-antenne