Wat is amateur radio? En wat is niet onderdeel van de hobby en wat wel? (VK6FLAB)

Foundations amateurradio (een column door Onno VK6FLAB)

Wat is amateur radio? En wat is niet onderdeel van de hobby en wat wel?

Hoe meer je op die vraag inzoomt, hoe hachelijker de discussie wordt. Ik zal de analogie hiervan om te beginnen uitleggen met een voorbeeld.

In de luchtvaart was Sir George Cayley de eerste die onderzoek deed naar vliegmachines die zwaarder zijn dan lucht. Hij vond in 1799 het vliegtuig uit. Het eerste full-sized zweefvliegtuig, gebouwd in 1849 droeg de eerste persoon in de geschiedenis die er heeft gevlogen, de tien jaar oude zoon van een van zijn bedienden.

Sinds die tijd hebben de gebroeders Wright hun vlucht bij Kitty Hawk gemaakt. We zagen de uitvinding van de commerciële luchtvaart, de turboprop, de straalmotor, de space-shuttle, helikopters, drones, raketten, heteluchtballonnen, de Hindenburg, de Goodyear zeppelins, deltavliegers, gyro-copters en vele, vele andere constructies.

Elk van deze uitvindingen wordt gewoon beschouwd als luchtvaart, en de persoon die het toestel bestuurt, wordt als een piloot gezien.

Bij het radio-amateurisme praten we via een radiozender.

We maken daarnaast ook repeaters en en die gebruiken we ook. We koppelen die repeaters ook aan elkaar met behulp van wat welke technologie er maar beschikbaar is. We maken het verder mogelijk om verbinding te maken met dergelijke netwerken tussen repeaters met behulp van software als Echolink, AllStarLink, IRLP en andere op internet gebaseerde systemen. We creëren digitale netwerken met DMR, gebruiken WSPR om informatie uit te wisselen, we maken verbindingen met CODEC2 en we organiseren contesten met behulp van bijvoorbeeld de CW-modus en Morse code.

We bouwen SDR-apparatuur, softwaregedefinieerde radio’s waarbij we computers gebruiken om radiosignalen te coderen en decoderen, we testen met backscattermode’s met behulp van allerlei signaalverwerking, gebruiken packet radio, RTTY, Hellschreiber en we laten signalen terugkaatsen via de maan en met nabije meteoren of een overvliegend vliegtuig.

Wij maken auto-tuners met een Raspberry-Pi of een SWR-meter met een Ardiuno. We bouwen op buizen gebaseerde versterkers en programmeren mp3-spraak-keyers, aan GPS vergrendelde radio-apparatuur, we brengen de propagatie in kaart met behulp van internet en hebben sociale contacten met andere amateurs op een lokale repeater op 2 meter of op 70 cm.

We onderzoeken 13cm-propagatie, doen experimenten met amateur-televisie en we gebruiken onze apparatuur op de toppen van bergen, in vuurtorens en op afgelegen eilanden.

Dit allemaal is onze amateurhobby, en ik heb eerlijk gezegd nog bij lange na niet alles in het voorgaande kunnen noemen.

Er zijn verhitte discussies over of een gekoppelde repeater die internet gebruikt om die koppeling te maken nu wel nog bij de amateurhobby behoort of niet. Of het gebruiken van je mobiele telefoon als als node voor het Echolink-netwerk bij de amateurhobby hoort of niet, en ook of als je een computer gebruikt om contacten te leggen op een digitale modus zoals JT65 of dat dan nog wel zendamateurisme is of niet.

Elk van deze vragen benadrukt een misvatting over onze hobby.

Er zijn geen grenzen bij onze amateurhobby. We zijn van huis uit een stel uitvinders, buitenbeentjes, mensen die het ondenkbare proberen, het onmogelijke presteren en die bij de technologie door de historie heen voorop lopen.

Om terug te gaan naar de luchtvaartanalogie van Sir George Cayley uit het begin van deze Foundations: er zijn mensen die passagier zijn, en er zijn mensen die vliegtuigen besturen. Er zijn mensen die technologie gebruiken en er zijn mensen die die technologie uitvinden.

We hebben binnen onze hobby als gemeenschap een uniek perspectief

We hebben met zijn allen het vermogen ons iets voor te stellen dat nog niet bestaat. Waarom zou je energie besteden aan het feit of zo’n obect wel echte amateurradio is of niet?

Amateurradio is een groot aantal dingen. Sommige ervan hebben betrekking op antennes en het radiospectrum, andere niet. Deze hobby is precies wat jij ervan maakt. Ga er dus op uit en bedenk iets, probeer iets, ga achter je zender zitten en vul de ether met geluid!

Aldus Onno VK6FLAB

Website VK6FLAB