Het tweede sterling-motortje van PE1BRJ

Een mooier, wat serieuzer eruit ziend exemplaar.