Aangepaste statistieken

Ik heb geprobeerd wat te doen aan de grillige statistieken van bijvoorbeeld de VS en van de linkerhelft van de statistieken voor bijv. België en Turkije. Je ziet deze grilligheid vaker aan het begin van de epidemie in een land. Waarschijnlijk worden de gegevens nog niet goed verzameld, of ongelijktijdig aangeleverd.

Middelen van een waarde met de dag ervoor levert geen echt bevredigende resultaten op. Middelen met de waarde van de dag ervoor en de dag erna levert iets betere resultaten op.

De grafiek van de VS zonder bewerking (boven) en met middeling van drie dagen (deze grafiek begint en eindigt begrijpelijkerwijs een dag eerder dan de andere grafiek.

USA van 13 maart tot 29 maart zonder aanpassing

USA van 12 maart tot 28 maart met middeling voor drie dagen