* * * Nieuwe ingang PI3XDV op 50,570 MHz * * *

Sinds vanmiddag (zaterdagmiddag 17/3) heeft PI3XDV een nieuwe ingangsfrequentie op 50,570 MHz erbij. Dit is een frequentie in het bandplan voor simplex-links naar internet.

De actuele frequenties voor PI3XDV zijn op dit moment:

144,875 MHz, uitgangsfrequentie

144,875 MHz tevens ingangsfrequentie (alleen naar EchoLink)

70,350 MHz ingangsfrequentie, relayeert naar 144,875 MHz

50,570 MHz ingangsfrequentie, relayeert naar 144,875 MHz

Polarisatie van beide is momenteel horizontaal. De antenne is beter dan de antenne die tot nu toe voor 70,350 MHz gebruikt werd.

Nog enkele opmerkingen:

  • Momenteel is geen CTCSS nodig. Bij goede condities of veel storingen kan op elk van de ingangen eventueel 77 Hz ingeschakeld zijn.
  • De uitgang heeft altijd 77 Hz ingeschakeld. Dit kan gebruikt worden als er ander verkeer op 144,875 plaatsvindt, zodat je alleen PI3XDV ontvangt.

PI3XDV werkt, ingangen op 144,875 MHz (Tx/Rx) en 70,350 MHz (Rx), shift staat weer uit

Het instellen van een shift (of eigenlijk was het een split) in PI3XDV bleek, ondanks dat ik het had uitgetest op een denkfout gebaseerd te zijn.

Inmiddels werkt PI3XDV gewoon met een ingang op 70,350 (zij het nog met een beperkte antenne), terwijl ook de ingang op 2m gewoon werkt.

De shift staat inmiddels weer uit, de ingang op 2m zit op 144,875 net als de uitgang.

 

* * * Belangrijke wijziging gebruik PI3XDV * * *

* * * Belangrijk bericht aan alle gebruikers van PI3XDV * * *

Vandaag (7/3/2018) in de loop van de dag gaat de repeater over van simplex werken naar werken met een kleine shift (+50 kHz, de primaire analoge ingangsfrequentie wordt 144,925).

Het is nog niet zeker of de wijziging tijdelijk is, en zo niet of deze ingangsfrequentie gehandhaafd blijft.

De reden is, dat het met de software hoogstwaarschijnlijk niet mogeiijk is om tegelijk ingangsfrequenties te hebben die het audio doorgeven met een ingang op de uitgangsfrequentie zelf.

Als de repeater simplex gebruikt wordt, zoals tot nu toe, dan wordt het geluid van extra ontvangers niet op de uitgang doorgegeven (wel op EchoLink).

Wordt de software als repeater met shift gebruikt, waarbij de uitgangsfrequentie ook als ingang gebruikt wordt, dan gaat de zender aan, zodra er een signaal op de ontvanger binnenkomt. Het in de lucht komen van de zender (op dezelfde frequentie als het ontvangen signaal) zorgt er vervolgens voor dat dit signaal niet meer ontvangen wordt.

Mogelijk is er een oplossing van dit probleem, al dan niet vanuit de besturingssoftware (SVXlink).

De ontvangst van extra ingangen werkt verder gewoon, en ik zie geen reden om met de inschakeling van, om mee te beginnen, 70,350 MHz als extra ingang te wachten totdat dit opgelost is, of totdat er definitief duidelijkheid bestaat dat dit niet werkt. Het is een experimentele repeater en er zullen wel vaker dingen onverwacht veranderen. Gelukkig is een ingang op deze manier bij de huidige repeatervergunning gewoon toegestaan.

Als definitief is dat de combinatie van simplex en extra ingangen niet mogelijk is, en het gebruik van deze ingang is verder zonder problemen, dan blijft deze frequentie gehandhaafd. Mochten er eventueel storingen zijn dan zou CTCSS (77 Hz) ingeschakeld kunnen worden. Ditzelfde geldt voor de extra ingangen.

Het signaal op 144,925 MHz wordt niet doorgerelayeerd op 144,875 MHz. De andere ingangsfrequenties, zoals 70,350 MHz worden wel doorgerelayeerd. Signalen van de extra ontvangers zijn te herkennen aan de dubbele rogerpiep. Signalen vanaf EchoLink krijgen in de ether een enkele rogerpiep.

De ontvanger op 70,350 MHz en iets later op een nader te bepalen frequentie rond 51,500 zullen in eerste instantie met een tijdelijke antenne werken die waarschijnlijk horizontaal gepolariseerd is, totdat er een nieuwe verticale antenne voor beschikbaar is.


Hieronder nog wat functies van de repeater die via de ether te gebruiken zijn (als het goed is zowel via de extra ingangen als via 144,875/144,925):

DTMF-intoetsingen, vanuit het hoofdmenu:

0# Contextuele helpfunctie (Engels, gesproken)

1# Papegaairepeater

2# EchoLink

3# Voice-mail

5# Metar-informatie (weerbericht vliegvelden)

Een module kan weer verlaten worden door # in te tikken, je komt dan in het hoofdmenu (in de helpfunctie wordt dit een ‘numbers sign’ genoemd)

Door *# in te tikken geeft de repeaer informatie over welke module actief is, de juiste tijd (beter dan met een 50 Hz-klok 🙂 ) en de roepnaam.

EchoLink heeft verder vrij uitgebreide mogelijkheden. Door binnen de EchoLink-module 0# in te tikken krijg je hier informatie over.