Communicatiesysteem voor gesloten netwerken
TETRA (C2000, A.S.T.R.I.D) Deel 1 (090905)
Overname van artikelen is alleen toegestaan met toestemming vooraf

>> volgende pagina

C2000 in Nederland, werkt net als het A.S.T.R.I.D-systeem in BelgiŽ volgens de TETRA-standaard. TETRA stond ooit voor Trans European Trunked RAdio, maar heet tegenwoordig TErrestrial Trunked RAdio. TETRA gebruikt een modulatie p/4 DQPSK genaamd, wat een vorm van frequentie- of eigenlijk fasemodulatie is. Omdat het als tijdmultiplex-systeem wordt uitgezonden in heel korte 'bursts' is er ook sprake van amplitudegemoduleerde component en kan het signaal alleen lineair (klasse AB o.i.d.) worden versterkt.

TETRA is in een aantal landen in diverse werelddelen in gebruik, maar meest in Europa. In Duitsland, waar de uitrol nog niet zo lang geleden werd begonnen is het systeem bekend onder de naam BOS-Netz, en in Groot-BrittanniŽ heet het Airwave. Vooral in Groot-BrittaniŽ is al vanaf het begin onder de bevolking de angst voor gezondheidsschade door de radiogolven van het systeem groot. De angst bestaat daar vooral voor de herhalingsfrequentie van 16 Hz van de bursts, die ongeveer overeenkomt met de bŤtagolven in de menselijke hersenen. Wat daar in het Verenigd Koninkrijk niet meehielp was een optimistisch gemaakt foutje bij de invoering van het systeem. Ofcom had namelijk de analoge frequenties rond de datum van ingebruikname al aan een commerciŽle marktpartij verkocht en toen het systeem op de daardoor verplichte invoeringsdatum niet voldoende dekking bleek te hebben kon men niet terug en verschenen er in plaats van een aantal lagere op minder opvallende plekken opgestelde antennes ineens hoge masten, meest middenin woonkernen bovenop politiebureaus om, althans tijdelijk, de gaten te dichten.

  
Tetrapol en APCO-25
Het TETRA-systeem is in 1995 voor het eerst gestandaardiseerd en wordt door Europese organisaties aanbevolen voor gebruik. In de Verenigde Staten wordt in plaats van TETRA de norm APCO-25 gebruikt, ook door zendamateurs, en er is ook een tegenhanger, Tetrapol genaamd die ook in een aantal landen toegepast wordt. Tetrapol is echter een gesloten standaard in handen van slechts ťťn bedrijf.