Columns

e-mail 

`


Zoekplaatje: welk schip is de Titanic?
Deze foto van vijf weken voor de ramp, waar geen auteursrecht meer op zit, is ongelooflijk gedetailleerd. Hieronder
wat uitsneden. Klik op de foto hem met volledige resolutie te zien. Met de meeste browsers is het ook mogelijk om
door nogmaals te klikken verder op de foto in te zoomen. Met de scrollbalken kan de foto dan verder worden
 bekeken.

 

Ramp met de Titanic vandaag 100 jaar geleden
818. Niet één maar drie 'Titanics'

15 april 2012
©2012, copyright: GoHansBrinker.com

Veel mensen zijn door alle verhalen rond de ramp met het schip in de veronderstelling dat de Titanic één op zichzelf staand schip was. Dat is echter niet het geval. Er zijn drie van deze schepen gebouwd in een periode tussen 1908 en 1914. Alledrie in Belfast. Het eerste was de Olympic, dat is het linkse schip op de foto. Het tweede was de Titanic, rechts op deze foto hierboven. Olympic en Titanic werden vrijwel gelijktijdig gebouwd. Daarna is de Britannic gebouwd.

Alle drie schepen waren van tevoren gepland en besteld, en er zijn er inderdaad dus volgens plan drie gebouwd. Ze waren grotendeels identiek. In elk geval was er aan de buitenkant geen enkel verschil, exact even groot. Alleen binnen waren er bij de latere exemplaren verbeteringen, waarschijnlijk op basis van de bouw en dingen die tijdens het gebruik van het eerste schip opkwamen. De Britannic kende ook een aantal aanpassingen die n.a.v. de ramp met de Titanic zijn aangebracht. Verder waren de twee later gebouwde schepen Titanic en Britannic door een op het voorschip aangebrachte roestvrij stalen versterking van de eerste-klas-verblijven een fractie zwaarder, waardoor ze ook met net iets meer brutoregisterton geregistreerd waren. Titanic was op het moment dat ze in gebruik werd genomen dus, zij het met een fractie, wel feitelijk het grootste schip ter wereld.

Met twee van de drie schepen liep het slecht af. Het verhaal van de Titanic kent bijna iedereen. Het derde schip de Britannic werd in de Eerste Wereldoorlog door de Engelse regering gevorderd (waarvoor overigens wel werd betaald) en werd als hospitaalschip gebruikt. Het schip was zodanig kort voor de Eerste Wereldoorlog klaar, dat het nooit een commerciële vaart gemaakt heeft. Bij de zesde vaart als hospitaalschip (wit geschilderd met een rood kruis) liep de Britannic nabij Griekenland op een mijn en zonk.

Het oudste schip, de Olympic werd ook gevorderd en voor troepentransport gebruikt, maar haalde gewoon zijn "pensioenleefftijd". Het werd in 1935 tezamen met een soortgelijk schip van de grootste concurrent (de Mauretania van de Cunard Line) in Southampton gesloopt.

De bovenstaande foto van 6 maart 1912 (zo'n vijf weken voor de ramp) is een heel bijzondere. Een van de weinige waar twee van deze schepen op te zien zijn zo dicht bij elkaar. Toen de Titanic bijna klaar was, verloor de Olympic op de oceaan een van haar schroeven. Om het schip niet lang uit de vaart te nemen moest de Titanic tot frustratie van de bouwer uit haar droogdok in Belfast, waar ze werd afgebouwd, worden gevaren om zo plaats te maken voor de reparaties aan de Olympic. De foto is genomen op het moment dat de Titanic (met bouwkraan nog aan boord) uit het droogdok wordt gevaren terwijl de Olympic ligt te wachten op haar reparatie.

De White Star Line (opgericht in 1870) dat de Titanic en haar zusterschepen liet maken ging in 1934 op in concurrent Cunard Line, die nog tot op de dag van vandaag haar service aanprijst met "op White Star niveau". Met de komst van de snelle passagiersvluchten in de jaren zestig werden de oceaanlijners vervolgens overbodig.

Hoewel ze aan de buitenkant eruit zien als een cruiseschip, zijn dit een totaal ander type schepen dan de tegenwoordig veel bekendere cruiseschepen. Cruiseschepen kunnen bij slecht weer een haven opzoeken, zeker met de huidige middelen om dat soort weer te voorspellen. Schepen als de Titanic werden erop gebouwd dat ze ook bij het allerzwaarste weer nog konden blijven varen. Ze waren om die reden heel veel zwaarder uitgevoerd dan cruiseschepen. Er was nog een ander verschil: oceaanlijners werden gemaakt om zoveel mogelijk passagiers mee te kunnen nemen, in verschillende klassen. Bij cruise-schepen is het bijvoorbeeld gewoonlijk een eis dat iedere kamer een raam heeft. Dat was bij de oceaanlijners niet. Om die reden konden veel van dit soort schepen toen het tij wat dat betreft keerde niet als cruiseschip worden gebruikt. Bij een aantal relatief nieuwe, met name Italiaanse schepen was ook een intensieve ombouw daarvoor te duur, en die zijn begin jaren 70 kort na de bouw alweer gesloopt. Veel van de passagiers van de oceanliners waren arme emigranten, een goedkoop kaartje voor de Titanic naar Amerika kostte destijds twee maandsalarissen van een laaggeschoolde arbeider.

Op dit moment is er nog één oceaanlijner in gebruik. Die is ook heel recent gebouwd, in 2004. Dat is de Queen Mary 2 van de huidige Cunard Line. Dit schip wordt de helft van de tijd inderdaad als oceaanlijner gebruikt op een vaste lijndienst naar Amerika. Er is voor de romp van de QM2 hierom tweemaal zoveel (in gewicht) aan staal gebruikt als voor een vergelijkbaar cruiseschip van dezelfde afmetingen. De QM2 wordt overigens een deel van de tijd ook als cruiseschip gebruikt.

Bijna niemand weet dat er ooit drie schepen waren, en dat de Titanic, was die niet vergaan, vermoedelijk onder invloed van de teruglopende passagiersaantallen in de crisistijd ook al rond 1935 gesloopt zou zijn.
  

De oplossing van het mysterie?

Lange tijd bleven er vragen bestaan over het waarom van de ramp met de Titanic. Waarom bijvoorbeeld werd de ijsberg in een redelijk licht nacht zol laat ontdekt. En waarom bleef de Californian op 10 mijl afstand van de Titanic liggen, en zeiden de kapitein van dat schip en de schepelingen dat het volgens hen niet de Titanic was die ze hadden zien liggen?
  
Vandaag was hier op National Geographic een bijzondere documentaire over. Die ging over een wetenschapper die met forensisch onderzoek aantoont dat er op het moment dat de ramp plaatsvond zeer uitzonderlijke weersomstandigheden waren op de plek van de ramp. Een aantal bijzondere omstandigheden, ongebruikelijk warm en koud oceaanwater en koude en warme luchtstromen vlakbij elkaar, en een bijzonder sterk hogedrukgebied. Hierdoor was het mogelijk dat vanwege hetzelfde effect als bij een fata morgana in de woestijn optreedt, de ijsberg voor de Titanic pas op het allerlaatste moment als een gevaarlijk object  te zien was. Bovendien was dit mogelijk ook de reden waardoor de nabijgelegen Californian dacht niet de Titanic te zien en niet te hulp schoot.

Het verhaal dat heel plausibel klonk werd ondersteund door gedetailleerde weersinformatie die bij een uitgebreide speurtocht nog beschikbaar was, en door rapporten uit de logboeken van andere schepen die rond het tijdstip van de ramp dezelfde plek passeerden. Verder blijken andere aanwijzingen uit de getuigenissen van de meeste overlevenden van de ramp (de sterren die er vreemd flakkerend uitzagen, de rook van het zinkende schip die tegen een warme luchtlaag boven het schip bleef hangen). Canadese vissers die vaak dezelfde wateren tussen de ijsbergen bevaren onderschreven uit eigen ervaring het bestaan van deze verschijnselen en daarmee de conclusies van deze man. Indrukwekkend.

Categorie: achtergrond - plusminus 821 + 288 woorden - Alles op deze website is in principe fictie, hoewel er elementen uit de realiteit kunnen zijn verwerkt. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. De column is niet in alle gevallen heel geschikt voor jonge lezers.

Muziektip: Soulmate (Live) by Natasha Bedingfield http://tinysong.com/sAPA

vorige column - volgende column - archief - home