PI6TEN in de testfase

PI6TEN - input: 29,590 MHz - output: 29,690 MHz - at the moment no tones necessary - temporary location near Loosdrecht/Hilversum the Netherlands - e-mail

 

PI6TEN mailing 26/4/2010

De mailinglijst van het enige 10m-relais van Nederland PI6TEN wordt niet zo heel vaak gebruikt. Dat dat nu wel gebeurt betekent dat er nieuwe ontwikkelingen zijn rond het relais.

Het maken van een relaisstation heeft heel wat meer voeten in aarde dan je je van tevoren kunt voorstellen. Ik kan daar zelf uiteraard over meepraten.

De afgelopen periode is vooral de geluidskwaliteit van het relais niet al te best geweest. Het gemor daarover was begrijpelijk.

Er zijn verschillende redenen waarom het wat dat betreft nogal is misgegaan: mooie apparatuur voor een 1298 MHz-verbinding die om praktische redenen niet gebruikt kon worden, een 5,6 GHz-verbinding die geen contact kreeg, en een 2,4 GHz-verbinding die heel veel beter voor video (wat we niet gebruikten) werkte, dan voor het audiokanaal.

Aan de situatie met de slechte modulatie komt de komende week een einde: vanaf dat moment wordt EchoLink gebruikt voor de verbinding tussen de 10m-ontvanger en de 10m-zender. Niet alleen zal de geluidskwaliteit daarmee vrijwel direct in orde zijn. Het is tevens mogelijk om via internet met de repeater mee te luisteren. Bij wijze van proef wordt het (zolang dat tenminste geen overlast geeft) ook mogelijk om je via EchoLink op het relais in te melden.

Een andere ontwikkeling is dat er momenteel onderhandeld wordt over een veel betere locatie voor zowel de zender als de ontvanger van het relais. Het relais zal daarbij niet in de komende weken al gaan verhuizen, maar het streven bij de keuze van die locatie is in elk geval dat het relais vanaf dat moment een volwaardig bereik zal hebben.

73s, John PA0ETEPI6TEN-update 6-4-2010

FinanciŽle verantwoording PI6TEN tot augustus 2009PI6TEN-update 24-3-2010

De eerlijkheid gebiedt te vertellen dat Robbie PD7TFK de onderstaande info al op 28 februari aan mij heeft gestuurd, maar dat deze door allerlei drukke werkzaamheden bij mijzelf veel langer is blijven liggen dan de bedoeling was. Ik ga proberen dat niet nog een keer te laten gebeuren.

Inmiddels is de repeater dus ook al wat verder opgeschoten dan op deze foto's het geval was. Niettemin geeft het wel een goede indruk van de vorderingen die geregeld plaatsvinden.

Ik begrijp ook dat de investeringen voor de repeater inmiddels weer behoorlijk aan het oplopen zijn. Ik ben zelf nu alleen nog op heel grote afstand bij het project betrokken (ik word regelmatig gebeld en gemaild over de vorderingen, en ik beslis af en toe mee over dingen), maar ik weet uit eigen ondervinding hoe dat kan gaan. Toen ik het relais in augustus 2009 aan Robbie overdroeg waren er aan giften in totaal ongeveer 230 euro binnengekomen. Die bijdrage was vooral toen ik er net mee bezig was zeer welkom en een echte steun in de rug om mij voor het project in te zetten, maar het was ook heel snel weer aan het relais besteed. Ik heb aan alleen de straalverbindingsapparatuur en de ATOF al veertig euro meer dan dat bedrag uitgeven en dat waren heel zeker niet de enige kosten.

Misschien is het daarom wel tijd dat er een nieuwe inzameling voor het relais wordt opgezet.

John PA0ETE

Hieronder de tekst die Robbie mij de 28ste stuurde:

Zo, John,

Zo, ik heb weer eens wat te vertellen... Een update van PI6TEN...

Er is inmiddels een DSP-unit geplaatst tussen het audio dat uit de dataverbinding komt en de zender. Dit resulteert erin dat het totale audiospectrum afkomstig uit de straalverbinding wordt omgezet naar digitale signalen, wordt gefilterd op ongewenste signalen en daarna weer wordt teruggezet naar analoog audio.

Verder is naar het vermogen van de zender gekeken. Dit bleek  te laag geworden en ook niet stabiel genoeg. Het zendvermogen schommelde tussen de 18 en 14 Watt. Om die reden is er nu gekozen voor een zeer groot basislineair van Midland in klasse AB.

  

 

Het vermogen van de stuurzender moest hiervoor worden teruggezet op 2 watt, omdat anders het uitgangsvermogen rond de 150 watt zou zijn geworden :-)

Dit hieronder is de opstelling van de TX- kant van PI6TEN in Loosdrecht.

.

Van links naar rechts te zien zijn: een Tanslink dataswitch, daarnaast van boven naar beneden:

  • De DSP unit van BHI.

  • De VLC datalink naar de ontvangstlocatie.

  • De Controller van SPI samen met voeding in een HF dichte behuizing.

  • Een omgebouwd Alan 27 MHz "bakkie".

  • Een SEC1223 geschakelde voeding.

  • En de Midland Solid State Base Amp.

Het geheel is weer stabiel en klaar voor gebruik. Alleen mijn stroomrekening niet... Het geheel trekt in rust 75 Watt en bij zenden 450 Watt.

Ten slotte iedereen een fijn gebruik van PI6TEN gewenst,
Robbie, PD7TFK

  

 

 

 

    
PI6TEN kan gebruikt worden!
 

Noeste repeaterbouwer Robert (Robbie) PD7TFK maakt bekend dat PI6TEN op dit moment in de testfase in de lucht is. De antenne-opstelling is nog niet zo hoog als het worden moet, maar toch kunnen de eerste ervaringen via de repeater nu worden opgedaan! Een eerste zeer belangrijke stap op weg naar het eindresultaat.

Robbie schrijft onder andere: "Na veel wikken en wegen is er als straalverbinding tussen de 29,590 MHz-ontvanger en de 29,690 MHz-zender uiteindelijk gekozen voor een oplossing met een dataverbinding op 2,4 GHz (LAN-band). In eerste instantie zou de veel rustiger 5,8 GHz gebruikt worden, maar omdat er teveel begroeiing tussen zend- en ontvangstlocatie stond bleek dit niet mogelijk te zijn. De oorspronkelijk geplande verbinding op 1298 MHz bleek op de huidige locatie helaas niet mogelijk, omdat dat teveel storing in het nabijgelegen bandsegment voor ATV op 23 cm zou geven. De huidige opstelling is nog experimenteel, en bijvoorbeeld het audio vanaf de 29 MHz-ontvanger laat nog wat te wensen over."

Robbie gaat verder: "Er is dus heel wat gerealiseerd de laatste dagen van 2009. Hierbij wil ik dan ook alle mensen bedanken die zich hiervoor hebben ingezet, speciaal Maarten PE7M vanwege zijn klimpartijen voor de antennes bij de huidige zeer winterse omstandigheden. Verder iedereen natuurlijk een storigsvrij 2010 gewenst. Robbie, PD7TFK."

Belangrijk is dat de repeater nu operationeel is, en dat vanuit dit startpunt de komende tijd aan verbeteringen wordt gewerkt.

Rapporten (eerlijke!) zijn in deze testfase nog steeds uiterst welkom. Deze kunnen via het mailformulier hieronder worden ingestuurd.
    

 

Wij hebben je ontvangstrapport nodig

Luister naar onze testuitzendingen op 29,690 MHz. We zijn speciaal geÔnteresseerd in rapporten van mobiele stations, maar ook rapporten van vaste locaties zijn uitermate welkom!

Wat is je amateurroepnaam of luisternummer?

Wat was het signaalrapport?

Merk en type (zend)ontvanger:

Type (en merk) antenne:

Antennehoogte (boven straatniveau of NAP?):

Locator en/of woonplaats:

Mobiel of vast station?   Mobiel:   vast: 

Eventuele opmerkingen:

Voer hier je mailadres:

Voer deze letters in het veld hieronder in:

Na insturen van de gegevens ontvang je hiervan per mail nog een bevestiging.

Meerdere ontvangstrapporten, bijvoorbeeld op verschillende dagen zijn zeker welkom!


PI6TEN update 13-11-2009

Afgelopen woensdag is de door PD0OSG ter beschikking gestelde 23 elements antenne voor 1298 MHz van een beetje 'oversized' (750 kg draagkracht!!!) beugel voorzien. 


De 23 cm yagi voor ontvangst van het 1298 MHz-linksignaal met beugel

Ook is een nieuwe female N-connector gemonteerd. Dit bleek geen overbodige luxe, mantel van de coax was helemaal zwart gecorrodeerd. Het geheel is in de hoofdmast van PD7TFK opgesteld.


De totaal 'overkill'-beugel voor de 23 cm-yagi

De antenne is bestemd voor de straalverbinding vanaf de 29,590 MHz-ontvanger die voorlopig in Loosdrecht zal komen te staan totdat de definitieve locatie zal worden goedgekeurd.

Verder zijn de eerste testuitzendingen gedaan met het doorgeven van een andere frequentie op PI6TEN (29.690 MHz). De eerste experimenten zijn redelijk verlopen, op de veel te harde modulatie na. De toegepaste versterkingsfactor in de schakeling was ongeveer een factor 100 te groot waardoor het een 'klein' beetje overgemoduleerd klonk... Maar dat is natuurlijk makkelijk te verhelpen. De schakeling wordt een dezer dagen aangepast waardoor het geheel ook verstaanbaar te horen zal zijn.

Voorlopig is nu het wachten op het afbouwen en afregelen van de straalverbinding zodat deze ingezet kan worden om de remote ontvanger te verbinden met de zender.

De 23 cm-yagi in de mast gemonteerd.
De nieuwe 5/8 Blizzard-antenne voor de zender van PI6TEN

Eind augustus 2009 heeft een nieuw team de bouw van PI6TEN overgenomen. Binnenkort is er op deze site meer informatie te vinden over het project.
    
Door je aan te melden voor de mailinglijst word je (onregelmatig) op de hoogte gehouden van nieuwtjes rond het PI6TEN-project.

Klik hier, en volg de instructies om je voor de mailinglijst aan te melden.

PI6TEN
10 meter FM-repeater met aparte locaties voor zender en ontvanger, verbonden via een microgolflink.

Uitgang: 29,690 MHz
Ingang:  29,590 MHz
Uitgangsvermogen: 25 watt


    

Enkele sponsoren van het project / A few of the project sponsors:

Jan Willem (sk), PG5JW (ex-PA3BHQ)


  

Viktor, PE1GCB
  

Behalve bovengenoemde sponsoren zijn er nog diverse anderen die een klein bedrag voor de bouw van de repeater gestort hebben. Wij zijn al onze sponsoren zeer erkentelijk voor hun sympathieke en uiterst welkome ondersteuning.

 

 

 

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door