Middengolfzender Flevoland uitgeschakeld

(Uit de Daily Minutes van 7 januari)

Op 1 januari was het signaal van de middengolfzender op 1008 kHz in de Flevopolder voor het laatst te horen. De zender op 747 kHz werd eerder al definitief uitgeschakeld.

Nadat Groot Nieuws Radio op 1 januari de uitzendingen beëindigde ging met 1008 kHz de laatste grote middengolfzender van ons land uit de lucht. Naar verluid wordt het station van de polderzender zeer binnenkort gesloopt. Groot Nieuws Radio gaat verder op digitale platforms en via de satelliet.

Ook in Franstalig België stopten per 1 januari de uitzendingen op de middenglf.De zeer sterke zender van Wafer op 621 kHz en een steunzender in Charleroi op 1125 kHz gingen daar op 1 januari uit de lucht. De Vlaamse middengolfzender van de VRT ging overigens al enkele jaren geleden uit de lucht.

In de Benelux staat nu nog één sterke AM-zender, dat is een zender van de Franstalige RTL in Luxemburg op 234 kHz in de langegolf.

In de Daily Minutes van 7 januari is een kort fragment van de laatste uitzending te horen, en daarnaast van de placeholder die na stoppen van Groot Nieuws Radio enige tijd te horen was. (uitzending 7 jan.)

AT maakt proef met LPAM permanent

(Uit de Daily Minutes van 7 januari)

Het volgende onderwerp had ik in de drukke decemberperiode gemist. een beetje slordig, want op 7 januari was al de sluitingsdatum van de consultatie. De bronnen die ik normaal hierover raadpleeg hadden het onderwerp niet gemeld, maar dat is natuurlijk maar een matig excuus.

Agentschap Telecom heeft een consultatie geopend voor LPAM, voor een regelgeving zoals die eruit moet zien als deze vorm van middengolfomroep met lage zendvermogens binnenkort van een tijdelijke een permanente regeling wordt gemaakt, dit vanwege de grote belangstelling voor deze vergunningen. De regeling ging in Nederland in het voorjaar van 2016 in, en zou na drie jaar geëvalueerd worden.

Er ontstond vervolgens een diffuus landschap van een hele pluimage aan omroephobbyisten die een half jaar geleden toen ik dat een keer geteld heb, een stuk of 80 radiostations in de lucht brachten. Het zijn wel allemaal hobbyisten, want echt geld valt er aan de middengolf niet te verdienen.

Eind vorig jaar is de basis voor de regeling aangepast voor een consultatie onder de belangstellenden. Er zijn nu twee regelingen met een vereenvoudigd aanvraagproces, met o.a. kortere looptijden van de aanvragen. Daarnaast is het mogelijk om de vergunningen voor een langere duur aan te vragen. Het maximum was drie jaar, maar volgens de tekst in de consultatie kan ook vijf jaar worden aangevraagd of willekeurig welke kortere periode. Er zijn nu drie vermogensklassen, 1 W, 50 W en 100W. Voor de twee grotere zendvermogens moeten bij de aanvraag uitzenduren worden opgegeven, voor de 1W vergunningen hoeft dat niet. 1485 kHz is nog steeds gereserveerd voor alle 1W-zenders.

Een opmerkelijke verandering is dat er onder de voorgestelde regels gebruik gemaakt zal mogen worden van zelfgemaakte apparatuur. Die moet nog wel voldoen aan de regelgeving. Als het apparaat echter voor eigen gebruik is, dan zijn de gebruikelijke zaken als een CE-keurmerk of een conformiteitsverklaring niet verplicht. Die verplichting geldt wel als de apparatuur wordt weggegeven of verkocht, omdat de maker dan als fabrikant wordt aangemerkt.

Het mogelijk uitvallen van enkele Daily Minutes-uitzendingen

Sinds halverwege de eerste week van het nieuwe jaar ben ik tegen wat gezondheidsproblemen opgelopen. Het is een combinatie van dat ik wat teveel werk heb aangenomen en de stress die dat met zich meebracht. Hierdoor kon ik op vrijag 4 januari geen nieuwe Daily Minutes maken.

Tenzij ik heel snel herstel is er een kans dat ik tot de eerste helft van de komende week mogelijk geen nieuwe Daily Minutes zal maken. Ik ben aan het kijken wat ik in plaats daarvan kan uitzenden. Het zou kunnen dat ik de komende dagen enkele van de laatste uitzendingen van de Daily Minutes op PI2NOS uitzend en enkele van de eerste die ik op internet heb uitgezonden als herhaling. En mogelijk dat de uitzendingen van het weekend wel lukken, omdat die doorgaans nogal weinig werk vormen. In het tijdslot van Slow Scan Radio zend ik zaterdag ook een herhaling uit.

Als het enigszins lukt maak ik gewoon nieuwe uitzendingen, want ik moet bekennen dat ik daar toch ook wel een beetje aan verslaafd ben geraakt.

Ik zal trouwens zoveel mogelijk wel nieuwe data aan de uitzendingen toevoegen, omdat ik weet dat veel mensen daarvoor inschakelen.

Nota bene: Continue reading

Repeating last week’s show on Saturday Jan. 5

Because of some minor health issues I am sorry to say that I am not able to make an episode of Slow Scan Radio for Saturday, January 5, 2019. Instead last week’s episode will be repeated.

Dutch:

Vanwege enkele onschuldige gezondheidsproblemen kan ik zaterdag 5 januari 2019 geen Slow Scan Radio maken. In plaats daarvan zal de aflevering van vorig week worden herhaald.

De nieuwste antenne van China is vijf keer zo groot als de stad New York

China heeft een reusachtige experimentele radioantenne gebouwd op een stuk grond van bijna vijf keer de grootte van de stad New York. Dit melden onderzoekers die betrokken zijn bij het project.

De bouw van het zogenaamde WEM-project (Wireless Electromagnetic Method) duurde 13 jaar. Onderzoekers meldden onlangs dat het nu ook zover was om extreem lage frequenties uit te zenden, ook bekend als ELF-golven. Deze golven zijn door het aan de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) gelieerde internationale agentschap voor kankeronderzoek (International Agency for Research on Cancer) in verband gebracht met het eventueel veroorzaken van kanker. Deze mogelijke gevolgen zijn echter nooit bewezen.

Hoewel het project een civiele toepassing heeft – officieel zal het worden gebruikt voor detectie van aardbevingen en mineralen, en het deel uitmaakt van het elfde vijfjarenplan van China – zou het ook een cruciale rol kunnen spelen bij militaire communicatie.

Wetenschappers hebben gemeld dat de uitzendingen op dergelijke lage frequenties door een onderzeeër nog kunnen worden opgepikt die zich honderden meters onder de zeespiegel bevinden, waardoor het risico dat het voor zo’n vaartuig vormt om steeds voor de communicatie dicht bij de oppervlakte te moeten zijn een stuk kleiner wordt.

In 2010 communiceerde een Chinese nucleaire onderzeeër voor het eerst met succes vanuit zo’n diepte, waardoor China, het vierde land ter wereld is met een dergelijk onderzeeërcommunicatiesysteem. De twee andere landen die nu nog zo’n systeem hebben zijn Rusland en India. De VS ontmantelde in 2003 de locaties voor een eigen soortgelijk communicatienetwerk.

N.b.: dit onderwerp is losjes gebaseerd op een artikel op Southgatearc.org, dat als bron de South China Morning Post uit Hong Kong gebruikte.

Het verhaal in de Hong Kongse krant bevat een aantal aannamen die dicht tegen copiracy-theorie aan zitten. Omdat die onbewezen zijn wil ik ze niet gebruiken. Daarnaast bevat het artikel op southgatearc.org een aantal zaken die eerder opinie genoemd kunnen worden dan feitelijk nieuws, en de beide artikelen bevatten enkele feitelijke onjuistheden, met name rond het aantal landen dat deze technologie gebruikt of gebruikt heeft. Opinie heb ik weggelaten en de onjuistheden heb ik hier correct weergegeven.

BIPT, 23 cm en Galileo…

Uit: Daily Minutes, 2 januari 2019

Overal zie je dat er bericht wordt over de wijzigingen van de Belgische vergunningen, en dan gaat het over CEPT en over de novice-vergunningen. Wat echter onderbelicht blijft, of meestal zelfs onbelicht bij vrijwel al die berichtgeving is dat het maximale zendvermogen op 23 cm in België in de nieuwe voorstellen gaat van maximaal naar slechts 20 watt.

De maatregel is ingegeven door vrees dat het Europese navigatiesysteem Galileo kan worden gestoord door zendamateurs. Toen in eerste instantie werd aangegeven dat Galileo een groot deel van de amateurband zou bezetten, toen werd alom gewezen op het feit dat Galileo met spread spectrum werkt, en dat in elk geval de smalbandmode’s op 23 cm daar geen storing zouden kunnen veroorzaken, mogelijk lag dat voor ATV anders, zo werd gezegd. Dat was ook in amateurkring de aanname. Ik schreef in die tijd veel over ESA, de Europese Ruimtevaartorganisatie, maar bijvoorbeeld de mensen die ik er in het VERON-HB destijds over benaderde die zeiden dat het zo’n vaart niet zou lopen, en dat er op dat moment aan gewerkt werd.

Constellatie van Galileo-satellieten
(Lukas Rohr, This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.)

De huidige 23 cm-amateurband is overigens ook nu al secundair en loopt van 1240 tot 1300 MHz. Een jaar of acht geleden veranderde hoe door amateurorganisatie IARU naar de allocatie van Galileo werd gekeken. Men besloot daar om een alternatief plan te bedenken, door in te zetten op een stuk van 1300 tot 1310 MHz, dus net boven de huidige allocatie, voor het geval de hele huidige 23 cm-band voor amateurverkeer verloren zou gaan. Dat zou echter nogal een teruggang betekenen. Zeker met in het achterhoofd dat in een aantal landen 13 cm ook al niet meer voor amateurs toegankelijk is. Bijvoorbeeld zou er in die 10 MHz zo goed als geen ruimte meer in de band zijn voor ATV, en in mindere mate ook niet voor Hamnet. En de huidige FM-repeaters met een comfortabele repeatershift, en daardoor goedkope en makkelijk te maken repeaterfilters behoren dan ook tot het verleden.

Militair-politieke reden

De toewijzing van 23 cm voor Galileo heeft een militair-politieke reden. De komst van Galileo kent een bestaan met hoge pieken en diepe dalen, met name door de opstelling van Frankrijk. Het hele systeem kost enkele miljarden, dus dan ben je ook wel voorzichtig. De eerste plannen dateren van voor de Irakoorlog van 2003, die ook wel de tweede Golfoorlog wordt genoemd. Waarschijnlijk door de hoge kosten begon Frankrijk de motivatie wat te verliezen, en de rest van de landen in Europa liepen toch al niet al te warm voor het initiatief. Er was toch immers al een GPS-systeem dat uitermate goed voldeed?

Die houding veranderde vervolgens drastisch door enkele gebeurtenissen, waarvan er eentje de inval in Irak was, waarbij uiteindelijk Saddam Hoessein werd afgezet. Rondom die inval werd het gebruik van GPS voor burgertoepassing in het hele gebied onmogelijk gemaakt. Het militaire deel dat alleen de VS en enkele bondgenoten in het gebied konden gebruiken bleef wel werken. De uitschakeling gold geheel Irak, maar ook een flink stuk van het omliggende gebied, waaronder een stuk van Syrië, uiteraard Koeweit, een flink stuk over de grens in Iran en het oosten van Turkije.

Met name Frankrijk was hierdoor onaangenaam getroffen en schrok wakker. Zij hadden ineens de volle aandacht voor het project terug en ook de andere Europese landen begonnen hun belangstelling in het project hierdoor terug te krijgen.

Niet te jammen…

Bij de oorspronkelijke plannen voor Galileo was geen sprake van gebruik van de amateurband op 23 cm. Men gebruikte exact dezelfde band als het Amerikaanse GPS-systeem. Dat was ook een belangrijk argument voor het project. Op die manier zouden de Amerikanen namelijk niet het Europese navigatiesysteem kunnen jammen, zonder dat ze hun eigen GPS voor burger en militair gebruik onbruikbaar zouden maken in het gebied.

Dit schoot vervolgens de Amerikanen falikant in het verkeerde keel gat. Het was ruim voordat WikiLeaks en Edward Snowdon faam maakten, en toch heb ik uit die periode documenten gezien, bijvoorbeeld afkomstig van Amerikaanse ambassades in Europa, waarbij de Europese regeringen de wacht werd aangezegd, en werd gedreigd: als dit plan zou doorgaan zou dat zeker zware gevolgen hebben.

En onder die druk bezweken vervolgens Frankrijk en de andere Europese landen.

Echter: ze konden zich met alle grootspraak op dat moment, terwijl het belangrijkste argument voor uitvoering ervan verdampte, al niet meer terugtrekken uit het miljarden verslindende prestigeproject, waarvan er naast de Amerikaanse dus al een Russische en een Chinese variant zijn op het moment dat Galileo voor algemeen gebruik kan worden ingezet.

En dus werd de frequentiekaart van Galileo aangepast. Het systeem werkt nu op andere frequenties dan het Amerikaanse, waardoor die, als het ze belieft het systeem onderuit kunnen halen zonder hun eigen navigatie onmogelijk te maken.

In eerste instantie was er sprake van dat op 23 cm een gedeelte onderaan gereserveerd wordt voor gebruik door betaalde gebruikers, en het stuk daarboven tot 1300 MHz voor gebruik door de Europese inlichtingendiensten van het navigatiesysteem. Ik weet niet zeker of dat nog zo is.

Het Chinese wereldwijde Beidou-navigatiesysteem, ook bekend als COMPASS werkt overigens ook in de 23 cm-band. Het bezet daar echter een veel minder groot stuk van de band, en het systeem wordt buiten China daarnaast ook nauwelijks gebruikt.

Je kunt trouwens over Galileo ook positieve zaken vertellen, hoewel misschien niet als zendamateur. Galileo is het enige van de vier soortgelijke navigatiesystemen dat niet primair vanuit een militaire gedachte is opgezet en dat ook niet door een militaire organisatie wordt beheerd. Het is daardoor een veel meer open systeem dan de andere drie. Daarnaast is er bij met name GPS het effect dat het systeem enigszins last heeft van de zogenaamde wet op de remmende voorsprong. De mensen bij Galileo hebben geleerd van de dingen die bij de andere navigatiesystemen niet helemaal ideaal zijn.

Samsung telefoons geschikt voor meerdere navigatiesystemen, waaronder Galileo. (Foto: ESA–G. Porter – This file is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO license.)