www.d-star.cc

de website met enige info over D-STAR en de D-STAR-ronde

Nota bene, deze site heeft geen cookies of andere privacybezwaren.
Deze site kan eventueel fouten bevatten.

Klik hier voor tips bij het gebruik van D-STAR

D-STAR-ronde, elke donderdagavond vanaf 21:00 op DCS007B en gekoppelde reflecotrs.


(Mocht de reflector het niet doen, zitten we op DCS710B)

D-STAR-stream en meedoen zonder D-STAR-apparatuur

Je kunt ook met de ronde meedoen zonder D-STAR-apparatuur. Luisteren gaat dan via de stream van PI3XDV, en inmelden via de chat die hieronder genoemd wordt. Zowel de chat als de D-STAR-stream zijn de rest van de week ook beschikbaar. Op de chat kijken altijd mensen mee.

Er zijn twee versies van de stream beschikbaar. Ze linkjes werken zowel in een internetbrowser als via een mediaspeler of een IP-radio.

Stream met 192 kbps (relatief weinig latency, maar veel datagebruik):

http://dm.shorties.be:8032/ShortiesFMlive

Stream met 32 kbps, vriendelijk voor data, maar langere latency:

http://dm.shorties.be:8032/smartphone

Youtube tijdens de ronde

Als er technisch niets tegenzit is de ronde er ook weer op Youtube, te vinden door te gaan naar:

https://youtube.com/PA0ETE

Als de stream aan staat kun je dat daar zien, en verder klikken.

Na afloop van de ronde kun je de ronde (en eerdere rondes) terugluisteren op hetzelfde Youtube-kanaal onder het tabje "Live"!


Traditioneel is er bij de ronde ook een chat. Eerder ging dat via D-RATS, nu is er een chat op IRC. De chat die bij de ronde gebruikt wordt is door de week overigens ook de moeite waard.

Voor chatten is er een IRC-kanaal: server dm.shorties.be en chatkanaal #dailyminutes

Geen wachtwoord or andere info nodig. Chatten kan met een IRC-client of IRC-app

Via een internetbrowser kan ook. Ga daarvoor naar: https://client01.chat.mibbit.com/

En dan uit de eerste afbeelding in de bijlage: klik eerst op 'Server', waar de eerste rode ellips staat.De invulvakken veranderen dan, en daarna kun je de andere ellipsen invullen met de tekst die in de afbeeldingen staat: dm.shorties.be, en vervolgens de nickname die je wilt en het kanaal #dailyminutes

Zodra je op 'Connect' klikt zit je in de chat. Bovenaan staan er dan twee tabbladen bij, de meest rechtse daarvan (lichtblauw) is het chatkanaal waar het hier om gaat (zoals te zien in de tweede bijlage).


Ik kan je een handleiding sturen hoe je de bekende Pidgin-client kunt gebruiken voor de chat.

Voorbeeld van het chatscherm via mibbit.com:Luister ook eens naar Daily Minutes Popular Science, in Noord-Nederland iedere dag 19.00 op 918 kHz, en verder via een podcast en sinds kort via Spotify.

https://open.spotify.com/show/6prYQvFBn5IOgzW17RUSIX
Tips
Hier komen een aantal tips te staan die zaken over D-STAR in Nederland uitleggen. Nu is dit nogal beperkt, maar het plan is om dit verder uit te breiden. Als je een verzoek hebt voor een uitleg over iets, mail dan naar: x@xdv.me

Klik hier voor extra commando's bij UR en DTMF

Linken van reflectors en repeaters
Het linken van repeaters hoort niet standaard bij het D-STAR-gebruik. Dat is er later door verschillende groepen amateurs aan toegevoegd.

Er zijn twee manieren waarop dit kan, de eerste manier (met het UR-register) werkt bij repeaters buiten Japan altijd, de tweede manier werkt via DTMF. Het kan zijn dat er nog repeaters of hotspots met oude software zijn die dit niet ondersteunen.

Door middel van het UR-register:
Het UR-register is het register waar normaal "CQCQCQ" in staat. Door éénmalig een commando in UR te zetten in plaats van CQCQCQ en vervolgens kort op PTT te drukken, kun je het commando uitzenden.

Het linken gaat als volgt: voer de reflectornaam met de moduleletter in UR in, met daarachter een L. (De moduleletter is bijv. de B bij DCS007B).

Dus bijvoorbeeld:

DCS007BL

Nota bene, wanneer een naam die je hier invult de naam van een repeater is die een call van vier of vijf letters heeft, dan komen die eerste vier of vijf letters vooraan, vervolgens 1 of 2 spaties, en dan de L op de laatste plaats.

Denk eraan dat zodra het linken is gelukt, je opnieuw CQCQCQ in het UR-register moet zetten. Alle apparaten hebben hiervoor een soort sneltoets.

Een manier om dit op te slaan is bijvoorbeeld om per repeater meerdere geheugens te gebruiken, met in elk geheugen een ander commando. Als je naar veel verschillende reflectors wilt kunnen linken dan kan het al snel meerdere geheugens kosten. In dat geval is DTMF makkelijker, maar alleen als je zendontvanger toetsen heeft voor het geven van de DTMF-codes. Wanneer dit niet zo is dan hebben veel apparaten maar 10 of 20 geheugens voor DTMF-commando's en dat is dan waarschijnlijk te weinig voor wat je wilt.

Het linken van repeaters en hotspots in plaats van reflectors:
Je kunt in plaats van een reflector ook een repeater of een hotspot linken. Daar zijn echter een aantal mitsen en maren aan verbonden. Het is beter om aan een reflector te linken als dat kan.

Als de repeater waaraan je linkt zelf aan een reflector gelinkt is, maakt het geen verschil of je aan deze repeater gelinkt wordt, of aan de reflector waaraan die repeater gelinkt is. Er is daar een uitzondering: als de reflector niet helemaal goed werkt, kan het beter gaan als je rechtstreeks aan de repeater linkt.

Niet alle repeaterbeheerders zijn blij als je rechtstreeks aan de repeater linkt. Repeaters zitten vaak op een plek waar de bandbreedte van de internetverbinding niet al te ruim is.

Als je wat meer privé wilt werken dan via een reflector, dan kun je ook zonder reflector twee repeaters of hotspots 1 op 1 aan elkaar linken.

In een aantal gevallen werkt het dus niet. Dat kan om de volgende redenen zijn:
  1. De beheerder van de repeater heeft het linken van repeaters uitgeschakeld.
  2. De beheer van de repeater heeft het maximale aantal vrij klein ingesteld, en dit aantal verbindingen is al bezet.
  3. De beheerder van de repeater heeft verzuimd zijn repeater bij de mensen die over de DNS-lijsten met repeaters gaan aan te melden.
  4. De repeaterbeheerder heeft zijn firewall niet goed ingesteld.

In het laatste geval is er wel een mogelijkheid, maar het voert te ver om dat hier exact uit te leggen. Korte uitleg: software als bijv. PI-STAR heeft meerdere bestanden voor de verschillende reflectorsystemen, de zogenaamde DNS-lijsten. In die lijsten staan de reflectors en repeaters vermeld, met daarachter hun IP-nummer of internetadres waar ze op te bereiken zijn. Je kunt zelf een call toevoegen, en dan kun je die call ook linken.

Je kunt ook privé-hotspots met 10 mW als met een Euronode of een MMDVM-printje ook op deze manier linken. Voorwaarde daarvoor is dat de call die je wilt linken in één van de DNS-lijsten bij de linkende repeater of hotspot staan, en dat de firewall correct is geconfigureerd aan de te linken kant. Op die manier kun je met twee 10 mW-hotspots zeer privé werken, en het gaat ook met de meeste software of apps om vanaf een telefoon of een computer met D-STAR te werken. In dat geval komt er zelfs (behalve eventueel wifi en Bluetooth) ook geen hoogfrequent meer aan te pas.

Het linken van repeaters en hotspots gaat niet met DTMF, alleen via UR.

Je kunt linken zonder eerst te unlinken. Het is wel netjes om bij een openbare repeater of hotspot eerst te vragen of er iemand is die bezwaar heeft tegen het linken aan een andere repeater of hotspot. Verder moet je dit op een dergelijke repeater of hotspot niet te lang doen, en onthoud waar de repeater of hotspot op stond en koppel hem na gebruik weer terug hieraan.

Het linken door middel van DTMF:

Het linken door middel van DTMF gaat door meerdere DTMF-codes uit te zenden.

  • D is voor reflectors die met DCS beginnen
  • * is voor reflectors die met REF beginnen
  •  is voor reflectors die met XRF beginnen

Hierna volgt het nummer van de reflector. Daarbij mag je de nul of nullen die ervoor staan weglaten: 007 wordt dus bijvoorbeeld 7.

De laatste twee cijfers gaan van 1 t/m 26 en zijn voor de moduleletter.

Voorbeeld:

Op deze manier wordt DCS007B dus:

D voor DCS

7 voor 007

en 02 voor de letter B

Dat wordt dan dus D702

REF913X wordt op dezelfde manier

* voor REF

913 voor 913

24 voor de letter X

Resulteert in: *91324

Als je resp deze vier of zes DTMF-codes achter elkaar ingeeft, dan gaat de repeater of hotspot naar de betreffende reflector.

Je kunt linken zonder eerst te unlinken. Het is wel netjes om bij een openbare repeater of hotspot eerst te vragen of er iemand is die bezwaar heeft tegen het linken aan een andere repeater of hotspot. Verder moet je dit op een dergelijke repeater of hotspot niet te lang doen, en onthoud waar de repeater of hotspot op stond en koppel hem na gebruik weer terug hieraan.

Extra commando's bij UR en DTMF:

Er bestaan nog drie aanvullende commando's waarvan er drie gegeven kunnen worden via het UR-register, en twee in DTMF. Nota bene: een beheerder kan besluiten een of meerdere van deze extra commando's uit te schakelen.

Informatie opvragen

Via UR: zet zeven spaties en een I (hoofdletter india) in UR, en druk kort op PTT (zet daarna CQCQCQ weer terug). Zeven spaties is van belang, dus geen andere tekens, anders werkt het niet.

Via DTMF: toets met PTT ingedrukt op het cijfer 0

De repeater of hotspot geeft dan de gekoppelde reflector of repeater in de user message in het display, en daarnaast in gesproken tekst.

Unlinken

Via UR: door zeven en een U (hoofdleter uniform) in UR te zetten en kort op PTT te drukken (vergeet niet om CQCQCQ weer terug te zette in UR).
Zeven spaties is van belang, dus geen andere tekens, anders werkt het niet.

Via DTMF: toets met PTT ingedrukt op # (het hekje, dit is net als bij EchoLink).

Nota bene:
dit is de manier om een lokaal QSO op een repeater te maken, zonder verbinding met een reflector. Een geünlinkte repeater werkt als een repeater zonder internetverbinding/gateway.

ECHO-functie

Deze functie werkt alleen met UR. Zet in het UR-register de letter E, en druk in dit geval de PTT in en spreek. De repeater of reflector herhaalt vervolgens deze doorgang.

De echofunctie is bijvoorbeeld handig als je wilt horen hoe je modulatie klinkt.

Bij een geünlinkte hotspot, kun je deze als papegaairepeater gebruiken als beide stations de echo-functie gebruiken.

Nota bene, de herhaalde doorgang is alleen lokaal te horen, niet op een gekoppelde reflector!