Eigen flexibele microcel voor radioamateurs
DVAP geeft overal contact met het D-STAR-netwerk (100413) Pagina 1
Overname van artikelen is alleen toegestaan met toestemming vooraf

voorpagina << >> volgende pagina

  

De ontwikkeling van de techniek gaat niet alleen bij professionele gebruikers heel snel bij zendamateurisme is dat niet anders. Radioamateurs kunnen uiteraard een aantal zaken niet die bij professioneel gebruik heel gewoon zijn. Ook het omgekeerde komt regelmatig voor. De beperkingen van de zakelijke gebruiker zitten vooral vaak op het internationale vlak. Het meenemen van een eigen microcel binnen een netwerk naar het buitenland is bij commerciŽle in vrijwel alle gevallen gewoon uitgesloten. Bij radioamateurs is dat vanwege het internationale karakter van deze hobby heel gewoon. De techniek is inmiddels ook zo ver dat soms uiterst kleine apparaatjes dit soort dingen mogelijk maken.

Binnen GSM-netwerken zijn er vijf verschillende celgrootten: macro, micro, pico, femto en paraplucellen. Bij macrocellen staan de antennes zeg maar op het dak van een gebouw of een mast, hoger dan de gebruikelijke bebouwing. Antennes voor microcellen staan gewoonlijk lager dan de gemiddelde dakhoogte opgesteld. Bij picocellen is het bereik slechts enkele tientallen meters en femtocellen worden binnenshuis in woonhuizen gebruikt en in kleine bedrijven. De laatsten zijn vaak via internet op de bestaande infrastructuur aangesloten en niet via de bestaande infrastructuur. In plaats van een femtocel kan binnenshuis ook gebruik gemaakt worden van een GSM-repeater die het signaal buiten oppikt en binnen opnieuw verspreidt.