Communicatiesysteem voor gesloten netwerken
TETRA (C2000, A.S.T.R.I.D)
Deel 2 (090912)
Overname van artikelen is alleen toegestaan met toestemming vooraf

vorige (deel 1) << >> volgende pagina

In dit tweede deel wordt dieper ingegaan op de mogelijkheden van TETRA-netwerken zoals C2000 in Nederland en A.S.T.R.I.D in België dat zijn. Is het systeem soms niet goed uitgedacht, is het echt niet bestand tegen uitval van delen van het netwerk, en is het werkelijk zo snel overbelast als recent uit de media naar voren lijkt te komen? Wat zijn verder de voor- en nadelen van het systeem. Het is nog niet helemaal zeker of dat deel er ook echt komt, maar een eventueel deel drie zal dieper ingaan op de techniek die achter het netwerk zit, en welke keuzen de ontwerpers en bedenkers daarbij hebben gemaakt. 

Behalve spraak ondersteunt TETRA ook datacommunicatie. Zo kunnen in een TETRA-netwerk precies als bij een GSM-netwerk voor mobiele telefoons of D-STAR voor radioamateurs statusboodschappen worden verstuurd en andere korte berichten. Deze berichten worden bij TETRA Short Data Services (SDS) genoemd. Op specifieke kanalen zijn daarnaast ook pakketgeschakelde (packet switched) of netwerkgeschakelde (circuit switched) vormen van datacommunicatie mogelijk.

TETRA heeft uiteraard zowel voor- als nadelen. Een van die nadelen ten opzichte van andere digitale telecommunicatievormen is dat de gebruikte datasnelheden naar huidige maatstaven relatief laag zijn. Wel kunnen zoals bij veel andere netwerken tegenwoordig met data binnen het netwerk grote afstanden worden overbrugd. Normaal zijn als je het time-slot-mechanisme in aanmerking neemt effectieve doorlaatsnelheden van maximaal 3,5 kbit/s mogelijk (bij GSM is dit tussen 6,5 en 13 kbit/s en bij D-STAR 4,8 kbit/s). Deze snelheid kan bij TETRA worden verhoogd door bijvoorbeeld alle vier de time slots van één kanaal tezamen te gebruiken. Ook zijn er nieuwe versies die 691,2 kbit/s halen door alle time-slots op zes etherkanalen tegelijk te benutten.